„Hamlet” jako tragedia szeskpirowska
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Antyczny dramat był wierszowany, a wiersz podporządkowany był rymowi. Dramat opierał się na dialogach postaci. U Szekspira występują pewne modyfikacje, a mianowicie są fragmenty rymowane i nierymowane,, przeplata się wiersz i proza, zauważalne jest rozłożenie ciężaru tragedii na dialogu oraz monolog. Szekspir wprowadza różnorodność gatunkową, w tym także swobodne operowanie materią teatralną w utworze (efekt teatru w teatrze).

W główny tekst dramatu wpisane są informacje o zmianie czasu, akcji czy miejsca. Akcja budowana jest na zasadzie epizodyczności (patrz: kompozycja).

Komizm występujący w tragedii służy rozładowaniu napięcia, a jednocześnie podkreśla tragizm sytuacji. U Szekspira występuje komizm postaci, wzbudzających śmiech swym zachowaniem (Poloniusz, Ozryk) albo komizm słowny (Poloniusz, a w niektórych momentach Hamlet i Horacy, np. w scenie 2. aktu III tuż po przedstawieniu: Hamlet: Bo wierz, mój miły Damonie, / Jowisza postać wzniosła / Siedziała tu na tronie, / A dzisiaj mamy... pajuka.; Horacy: Mogliście byli zrymować.).

W Hamlecie można wyodrębnić elementy charakterystyczne dla tragedii szekspirowskiej, takie jak:
 • Siły nadprzyrodzone kierujące historią
 • Negacja trzech jedności
 • Sceny zbiorowe
 • Motywy zaczerpnięte z kronik
 • Rozbudowane didaskalia
 • Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy
 • Rezygnacja z zasady decorum – wprowadzenie do dramatu (gatunku wysokiego) scen humorystycznych, komizmu, groteski (elementów gatunku niskiego)
 • Zmienność charakterologiczna postaci





  Dowiedz się więcej
1  Geneza utworu
2  Zagadnienia filozoficzne „Hamleta” - wokół pytania „być albo nie być”
3  słowniczek



Komentarze
artykuł / utwór: „Hamlet” jako tragedia szeskpirowska


 • Cała ta stronka jest super! Ucze sie z niej teraz do matury i uważam że lepszej nie mogłam znależć. Wielkie dzięki!
  Aneta ()





Tagi: