słowniczek - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Hamletyzm - Jest to postawa charakteryzująca osobę niedojrzałą do czynu, niezdecydowaną i marzycielską. Potrafi „filozofować”, ale nie umie spełnić swojej misji. Doskonałym przykładem takiej postawy jest Hamlet, który chce poznać prawdę o śmierci ojca, ale jednocześnie się jej boi, bowiem może ona również obnażyć prawdę o jego matce, zdemitologizować jej osobę. Postawę tę najlepiej przedstawiają monologi Hamleta i jego słynne „być albo nie być”.

Zasada decorum – czyli odpowiedniości gatunku do stylu. Szekspir łamiąc tę zasadę wprowadził do gatunku wysokiego (czyli dramatu) elementy przypisywane do tej pory gatunkom niskim (np. komedii), takie jak humor, komizm, groteska.

Zasada trzech jedności – klasyczna zasada stosowana w antycznych sztukach, obowiązująca aż do czasów Szekspira. Obejmowała ona jedność czasu, miejsca i akcji. Jedność akcji wymagała, by wydarzenia w sztuce skoncentrowały się na jednym wątku, bez wątków epizodycznych. Jedność miejsca oznaczała, iż wszystkie sceny powinny dziać się w tym samym miejscu, np. w zamkowej komnacie. Jedność czasu natomiast zakładała, iż wydarzenia winny rozgrywać się w ciągu jednej doby.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Portret makiawelicznego władcy w dramacie Hamlet – postać Klaudiusza
2  Rola języka w tragedii Szekspira
3  Analiza i interpretacja sceny na cmentarzuKomentarze
artykuł / utwór: słowniczek    Tagi: